Systemy egzekwowania przepisów

Autor treści:
Unia Europejska

Poniżej można znaleźć opis systemów egzekwowania przepisów we wszystkich państwach członkowskich, dla każdej z dyrektyw:

Belgia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (214 Kb) en

Bułgaria - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (302 Kb) en

Republika Czeska - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (185 Kb) en

Dania - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (119 Kb) en

Niemcy - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (320 Kb) en

Estonia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (182 Kb) en

Irlandia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (395 Kb) en

Grecja - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (198 Kb) en

Hiszpania - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (298 Kb) en

Francja - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (381 Kb) en

Chorwacja - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (248 Kb) en

Włochy - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (280 Kb) en

Cypr - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (693 Kb) en

Łotwa - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (203 Kb) en

Litwa - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (216 Kb) en

Luksemburg - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (143 Kb) en

Węgry - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (162 Kb) en

Malta - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (170 Kb) en

Niderlandy - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (193 Kb) en

Austria - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (51 Kb) en

Polska - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (189 Kb) en

Portugalia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (309 Kb) en

Rumunia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (183 Kb) en

Słowenia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (291 Kb) en

Słowacja - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (154 Kb) en

Finlandia - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (216 Kb) en

Szwecja - Informacje o egzekwowaniu przepisów PDF (147 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.