Pravila EU o mediaciji

Evropska unija dejavno spodbuja uporabo metod alternativnega reševanja sporov (ARS), kot je mediacija. Direktiva o mediaciji se uporablja v vseh državah EU. Nanaša se na mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.

S pomočjo mediacije je mogoče enostavnejše reševanje sporov, na ta način pa se lahko izognemo tudi dolgim in dragim sodnim postopkom, ki povzročajo veliko skrbi; državljani lahko tako učinkovito zavarujejo svoje zakonite pravice.

Direktiva o mediaciji se uporablja v čezmejnih sporih v civilnih in gospodarskih zadevah. Nanaša se na spore, v katerih ima na dan, ko se stranke dogovorijo o uporabi mediacije ali o njej odloči sodišče, vsaj ena od strank stalno prebivališče ali sedež v drugi državi članici kot katera koli druga stranka.

Najpomembnejši cilj tega pravnega akta je spodbuditi uporabo mediacije v državah članicah.

Za dosego tega cilja je v direktivi določenih pet vsebinskih pravil:

  • Države članice zavezuje k zagotavljanju usposabljanja mediatorjev in visoke kakovosti mediacije.
  • Sodnikom zagotavlja pravico, da strankam v sporu najprej predlagajo uporabo mediacije, če presodijo, da bi bilo to v danem primeru ustrezno.
  • Zagotavlja izvršljivost dogovorov, doseženih v mediaciji, če to zahtevata obe strani. Takšen dogovor lahko na primer potrdi sodišče ali notarski urad.
  • Zagotavlja, da se pri izvajanju postopka mediacije spoštuje načelo zaupnosti. Mediatorju zagotavlja, da mu v primeru novih sporov med strankama, ki sta sodelovali v mediaciji, na sodišču ni treba pričati o tem, kaj se je dogajalo v postopku.
  • Strankam zagotavlja, da zaradi udeležbe v postopku mediacije ne izgubijo pravice do obravnave na sodišču: roki za sprožitev postopka na sodišču so v času mediacije začasno ustavljeni/odloženi.
Zadnja posodobitev: 18/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.