Direktiva o prodaji potrošniškega blaga in garancijah (1999/44)

Trgovci, ki prodajajo potrošniško blago v Evropski uniji (EU), so dolžni popraviti napake, ki so obstajale ob predaji in postanejo očitne v roku dveh let. Pravila EU potrošnikom zagotavljajo določeno raven zaščite, zlasti če blago ne ustreza pričakovanim standardom.

AKT

Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij

POVZETEK

Trgovci, ki prodajajo potrošniško blago v Evropski uniji (EU), so dolžni popraviti napake, ki so obstajale ob predaji in postanejo očitne v roku dveh let. Pravila EU potrošnikom zagotavljajo določeno raven zaščite, zlasti če blago ne ustreza pričakovanim standardom.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva usklajuje dele potrošniške zakonodaje v zvezi s prodajo blaga, ki zajemajo zakonsko jamstvo* in v nekoliko manjšem obsegu tržne garancije* (garancije).

KLJUČNE TOČKE

 • Trgovci morajo potrošnikom dobaviti blago v skladu s prodajno pogodbo.
 • Blago je v skladu s pogodbo, če:
  • je v skladu z opisom,
  • je primerno za namene, za katere se blago običajno uporablja,
  • ima kakovost in lastnosti, ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje.
 • Če je montaža sestavni del prodajne pogodbe, je trgovec odgovoren za morebitno nepravilno montažo. To velja tako, če je za montažo odgovoren trgovec, kot če je montaža nepravilna zaradi napak v navodilih.
 • Potrošniki imajo pravico zahtevati brezplačno popravilo ali zamenjavo neskladnega blaga v razumnem roku in brez znatnih neprijetnosti. Potrošniki lahko zahtevajo znižanje kupnine, če popravilo ali zamenjava ni opravljena v razumnem roku ali brez znatnih neprijetnosti za potrošnika.
 • Trgovci, ki so odgovorni potrošnikom za blago, ki ga prodajajo, lahko ukrepajo zoper proizvajalce, če je ugotovljeno, da so ti odgovorni za neskladnost.
 • Trgovci so odgovorni za vsako neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih po prodaji. Države EU lahko zahtevajo, da potrošnik obvesti prodajalca v dveh mesecih od ugotovitve neskladnosti.
 • Tržne garancije morajo vsebovati zakonska jamstva kupca, napisana pa morajo biti v preprostem in razumljivem jeziku. Potrošniki lahko vztrajajo, da se jim garancija predloži v pisni obliki.
 • Države EU se lahko odločijo, da iz tega akta izločijo rabljeno blago, ki se prodaja na dražbah.
 • Direktiva ne velja za vodo, plin, elektriko in blago, ki se prodaja v okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov.

KLJUČNI POJMI

* Zakonsko jamstvo: zakonsko varstvo, ki pripada potrošniku, če se izkaže, da je blago neskladno. To ni odvisno od pogojev, navedenih v pogodbi.

* Tržna garancija: zaveza garanta (pogosto proizvajalca), da bo prevzel osebno odgovornost za določena neskladja v določenem časovnem obdobju.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije o prodaji in jamstvih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/44/ES

7.7.1999

1.1.2002

UL L 171, 7.7.1999, str. 12-16

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

UL L 304, 22.11.2011, str. 64-88.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov“) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1-11)

Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64-88)

Direktiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L 210, 7.8.1985, str. 29-33)

Zadnja posodobitev: 08/08/2018

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.