Retlig bistand

En dommer eller anklager i et EU-land kan anmode om retlig bistand fra kolleger i et andet EU-land.