Δικαστική αρωγή

Δικαστής ή εισαγγελέας μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον ομόλογό του σε άλλη χώρα της ΕΕ.