Assistenza ġudizzjarja

Imħallef jew prosekutur ta’ pajjiż wieħed tal-UE jistgħu jitolbu assistenza ġudizzjarja mingħand il-kontroparti tagħhom f’pajjiż ieħor tal-UE.