Pomoc sądowa

Sędzia lub prokurator w jednym państwie UE może wystąpić z wnioskiem o pomoc sądową do równoległego organu w innym państwie UE.