Ukrepi pred kazenskim postopkom in po njem

EU pomaga pri resocializaciji obsojencev, saj jim omogoča, da kazen prestajajo v svoji domači državi. V ta namen je vzpostavila sistem za premestitev obsojencev v državo EU, iz katere prihajajo, v kateri običajno prebivajo ali s katero so tesno povezani.

Sistem temelji na treh okvirnih sklepih.

Sklep o premestitvi obsojencev v njihovo domačo državo

Okvirni sklep iz leta 2008 o zapornih kaznih omogoča premestitev obsojencev v državo, v kateri običajno prebivajo. Možnost resocializacije je namreč večja, če lahko obsojenci kazen prestajajo v svoji domači državi.

Sklep izboljšuje komunikacijo med državami in omogoča premestitve v določenih rokih.

Kdaj se bo začel uporabljati?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2011. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo tukaj.

Kaj nadomešča?

Za EU ta sklep nadomešča Evropsko konvencijo o transferju obsojenih oseb (1983) in njen Dodatni protokol (1997), čeprav se ti konvenciji še naprej uporabljata za države, ki niso članice EU.

Sklep o pogojnem odpustu storilcev kaznivih dejanj v domači državi

Okvirni sklep iz leta 2008 o spremljevalnih ukrepih in alternativnih sankcijah omogoča, da se oseba pošlje nazaj v državo, v kateri običajno prebiva, če je bila:

  • obsojena in pogojno odpuščena ali
  • ji je bila izrečena alternativna kazen

v državi EU, kjer običajno ne prebiva.

Država, v katero se oseba pošlje, nadzira osebo pri prestajanju kazni, saj je resocializacija lažja v domači državi.

Kdaj se bo začel uporabljati?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. decembra 2011. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo tukaj.

Kaj nadomešča?

Sklep nadomešča ustrezne dele Konvencije Sveta Evrope iz leta 1964 o pogojno obsojenih ali pogojno oproščenih osebah, čeprav se ta konvencija še naprej uporablja za države, ki niso članice EU.

Sklep o alternativah priporu v predkazenskem postopku

Okvirni sklep iz leta 2009 uporablja načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi priporu v predkazenskem postopku.

Ta sklep omogoča, da se odgovornost za nadzor brez odvzema prostosti nad osumljenimi osebami, ki so pred sojenjem začasno na prostosti, prenese na državo, v kateri običajno prebivajo.

To državljanom EU omogoča, da se vrnejo v domovino, medtem ko čakajo na sojenje, ki bo potekalo v drugi državi EU. Domača država jih nadzira z uporabo ukrepov brez odvzema prostosti (npr. od njih zahteva, da ostanejo na določenem kraju ali da se vsak dan javijo na policijski postaji). S tem se izognemo dolgotrajnim priporom v predkazenskem postopku v tujini.

Kdaj se bo začel uporabljati?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. decembra 2012. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo tukaj.

Več informacij

Glej Europris (Evropska organizacija za zaporne in prevzgojne zavode) in CEP (Evropska konfederacija za pogojne obsodbe).

Zadnja posodobitev: 22/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.