Katero sodišče je pristojno

Pristojnost pomeni pravico in pooblastilo za odločanje na opredeljenem območju. Sem spadajo pooblastila sodišč za odločanje v zadevah, ki se nanašajo na osebe, premoženje ali dogodke, ter pooblastila za posredovanje, kot je prijetje oseb ali zaseg premoženja.

Zaradi pravice do prostega gibanja znotraj Evropske unije, teženj držav članic po razširitvi pristojnosti in tehnološkega napredka zadnjih desetletij prihaja do vse številnejših primerov, v katerih je več držav članic pristojnih za preiskavo in vodenje kazenskih postopkov v zvezi z istim dejanskim stanjem.

Če države članice ne bi bile zavezane k medsebojnemu obveščanju o primerih, v katerih bi lahko prišlo do spora o pristojnosti, in k medsebojnemu posvetovanju, kadar je treba rešiti spor o pristojnosti, bi se lahko zgodilo, da bi se postopek vodil v državi članici, ki za to ni najbolj primerna (kadar so na primer zadevni dokazi in priče v drugi državi članici), ali da bi postopki vzporedno potekali v različnih državah članicah.

Za zmanjšanje teh tveganj je bil konec leta 2009 sprejet okvirni sklep o sporih o pristojnosti. Cilj tega akta je spodbujanje tesnejšega sodelovanja med državami članicami, ki vodijo kazenske postopke, da se:

  • preprečijo primeri, ko se zoper isto osebo vodi vzporeden kazenski postopek v različnih državah članicah na podlagi istih dejstev, in
  • doseže soglasje o rešitvi s ciljem izogibanja škodljivim posledicam, ki bi izhajale iz takih vzporednih postopkov.

Za dosego tega cilja je v okvirnem sklepu določen obvezen postopek posvetovanja v primerih, ko se v različnih državah članicah vodi vzporeden kazenski postopek. Če države članice, ki sodelujejo v postopku posvetovanja, ne dosežejo soglasja, morajo zadevo odstopiti Eurojustu. Države članice so morale vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom, sprejeti do 15. junija 2012.

Poleg tega horizontalnega okvirnega sklepa, ki se uporablja za kazenski postopek na splošno, obstajajo številni akti EU, ki vsebujejo posebna pravila o pristojnosti in usklajevanju pregona, kot je Okvirni sklep o boju proti organiziranemu kriminalu.

Zadnja posodobitev: 22/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.