Добре дошли на БETA версията
на Европейския портал за електронно правосъдие

Приятно посещение на БЕТА портала! Моля, споделете мнението си чрез жълтото поле „Коментари“ вляво на екрана.

Новата версия на портала редовно се актуализира и подобрява. Засега настоящата и новата версия на портала ще функционират успоредно, докато завърши процесът на миграция.