Καλωσορίσατε στην έκδοση BETA
της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Καλή περιήγηση στην έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης. Διατυπώστε τα σχόλιά σας μέσω του κίτρινου μενού «Σχόλια» στην αριστερή πλευρά.

Η νέα έκδοση του ιστότοπου επικαιροποιείται τακτικά και βελτιώνεται. Προς το παρόν, τόσο η τρέχουσα όσο και οι νέες εκδόσεις της πύλης θα λειτουργούν παράλληλα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάπτωσης.